Feldenkrais®metoden är en pedagogik om hur man lär sig att lära om. Den är en metod som ger möjlighet att förbättra upplevelsen av helhet och att förbättra den kroppsliga och mentala funktionen. En metod att få människor att röra sig skonsamt och effektivt. Den tränar förmågan att vara här och nu, förmågan till koncentration samt förmågan att använda rätt mängd energi i förhållande till uppgiften.

Du lär dig att bli medveten om hur du rör dig och vilka alternativ du har.

Metoden baserar sig på ditt nervsystems kapacitet att förbättra funktioner och ger dig möjlighet att utvecklas i din egen takt. Du uppmuntras att utforska dina egna möjligheter, respektera dina begränsningar och ta till dig förändring.

Metoden poängterar skelettets stödjande funktion för att avlasta det muskulära systemet.Du får en möjlighet att förändra vanemässiga rörelsemönster, reducera onödiga ansträngningar och fungera med större lätthet och flexibilitet.

Feldenkrais®metodens skapare Moshe Feldenkrais menar att våra tankar, vårt känsloliv, våra förnimmelser och våra rörelser påverkar varandra. Alla har erfarenhet av rörelse, därför valde dr Feldenkrais att arbeta just med rörelser för att nå människans utvecklingsmöjligheter.

Hur går det till?
Undervisningen sker dels individuellt, dels i grupp. Du väljer själv vilket.

Individuell lektion, Funktionell Integrering (FI):
Pedagogen vägleder med sina händer eleven/kunden till att upptäcka mera om sig själv och att hitta nya rörelsemönster. Pris per lektion 450 kr (ca en timme)

Grupplektion, Medvetenhet genom rörelse, ATM (Awareness Through Movement):
Eleverna/kunderna vägleds muntligt av pedagogen genom en serie rörelser utifrån olika grundställningar:
liggande, sittande och stående. Pris beror på antal gruppdeltagare.

Länkar
www.feldenkraismetoden.org
www.youtube.com Skriv "Feldenkrais" i sökrutan för rörliga bilder.
En artikel hämtad ur Ica-Kuriren