Personlig träning

Som personlig tränare blir jag din coach och kommer att vara närvarande under ditt träningspass med peppning, stöd och uppföljning.

Jag lägger upp ett träningsprogram utifrån dina personliga förutsättningar.

Jag hjälper dig att träna på ett säkert och effektivt sätt för att uppnå dina mål. Mål såsom att förbättra konditionen, öka förbränningen, öka muskelstyrkan eller smidigheten, eller en kombination av alla dessa.

Jag kan också hjälpa dig med kostfrågor.

Tillsammans utvärderar vi uppnådda resultat.