Cissi Lavér

Terapeut under utbildning

Vill du gå i terapi till reducerat pris?

Jag startar mitt fjärde och sista år på Psykosyntesakademin i Stockholm för att bli terapeut och nu får jag ta emot praktikklienter. Jag får kontinuerlig handledning av erfaren terapeut. Jag följer psykosyntesakademins etiska ramverk och är ansvarsförsäkrad.

Jag arbetar också som skolkurator och min utbildningsbakgrund är gymnasielärare i psykologi och svenska. Jag har arbetat som lärare i 17 år men har länge närt en dröm att få arbeta som terapeut. När jag kom i kontakt med Psykosyntesterapi var jag fast besluten om att omskola mig till psykosyntesterapeut.

Hur blir du klient?

Gå in på psykosyntesakademin.se/bliklient och ladda ner ett frågeformulär. Skriv gärna in mitt namn, Cissi Lavér, under önskad terapeut. Därefter blir du kontaktad för ett videomöte med en psykoterapeut som bedömer om jag är lämplig terapeut för just dig. Detta betalar du 400kr för. Ditt och mitt första samtal är gratis. Därefter betalar du 350kr/60min.

Du kan också kontakta mig direkt så hjälper jag dig vidare.
Tel: 0706-15 45 27, mejl: cissi.laver@gmail.com

Vad är psykosyntesterapi?

Det är en terapiform som lyfter frågor om mening och syfte för att leva väl, vilket gör den till en transpersonell terapiform. Som begreppet syntes antyder handlar psykosyntes om att så småningom tillåta och ha tillit till hela sitt väsen. För att nå dit behöver vi bli medvetna om, lära känna och acceptera alla delar av oss själva. Psykosyntesens grundare Roberto Assagioli utgick från Freuds psykoanalys men vidareutvecklade den när han förstod att alla bar på en inre kärna som vill läka och nå sin fulla kraft. Det är denna kärna som vi letar efter i terapin.