Suzanne Selmer

Ortopedisk Manuell Terapeut, Sjukgymnast, Akupunktör.

Utbildad vid Karolinska institutet och med examen inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) Det är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastik för behandling av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo- skelettala systemet (Rörelsesystemet). Utöver detta: utbildning inom området idrottsmedicin och genomgått en kvalitetssäkrad påbyggnadsutbildning för smärtlindring med akupunktur vid Svenska Akupunktur Föreningen godkänd av Socialstyrelsen.

Har lång och bred erfarenhet inom sjukgymnastikområdet och tidigare drivit egna mottagningar i Stockholmsområdet under många år i nära samverkan med bl.a. Läkare på vårdcentraler, Ortopeder och Försäkringsbolag.

Jag arbetar mål- och resultat inriktat med beprövade behandlingstekniker. Behandlingarna planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Utformar vid behov även individuellt anpassade träningsprogram med uppföljande resultatutvärderingar.

Kan även tillhandahålla kvalificerad konsultation inom ergonomi och arbetsmiljöområdet.

Priser: 20 min. behandling 350 kr, 30 min. behandling 450 kr, Akupunktur 30 min. 350 kr.

Alla åldrar är Hjärtligt Välkomna. Bokning görs på Tel: 076-8815533.